STATYSTYKI: Odwiedziło nas: 190014 osób | Do końca roku: 133 dni | Do wakacji: WAKACJE!!! dni
lefttop.jpggradientDol.jpgkalendarzTop.jpg
Niedziela, 2017-08-20
Imieniny:
Bernarda, Sabiny
gradientDol.jpgnewsletterTop.jpgrightmiddle.jpg

Poinformuj znajomych o istnieniu strony przez kliknięcie w link poleć nas.

leftbottom.jpg
Logo BIP
middletop.jpg

DO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

Jesteś tu: Strona główna » DO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

 

Opracowały:
Mariola Suwald, Emilia Pietrzak

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1/11

DO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO
GMINNEGO PRZEDSZKOLA W OCHRANIEWIE
zgodnie z nową podstawą programową

 

Zadania główne programu wychowawczego:

Treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego
1) Jestem koleżeński i otwarty na ludzi.

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w grupie i sytuacjach zadaniowych.
3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych.

2) Wiem jak się zachować- jestem kulturalny. 2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania porządku.
3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
7. Wychowanie przez sztukę- dziecko widzem i aktorem.

3) Umiem kontrolować
swoje emocje
i zachowanie.

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w grupie i sytuacjach zadaniowych.
3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

4) Dbam o swoje zdrowie
i zdrowie innych.

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności ruchowej dzieci.
6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych.
2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymania porządku.

5) Dbam o swoje
bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych.

15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych.1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w grupie i sytuacjach zadaniowych.
12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.

6) Znam tradycje swojej
rodziny, przedszkola, regionu, narodowe.

15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
7. Wychowanie przez sztukę- dziecko widzem i aktorem.
3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
9. Wychowanie przez sztukę: różne formy plastyczne.
8. Wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec.

middlebottom.jpg

Opracowanie: szkolnastrona.pl