Podobny obraz

GMINNE PRZEDSZKOLE W OCHRANIEWIE

Ochraniew 63,  

98-220 Zduńska Wola

Tel: (43) 823-32-57

RAMOWY ROZKŁAD DNIA 3,4,5- LATKÓW

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

POBYTU DZIECI 3, 4 i 5- LETNICH W PRZEDSZKOLU

 

ZGODNIE Z:

  • Statutem Przedszkola,
  • Rocznym Planem Pracy, zasadami higieny pracy umysłowej,
  • Uchwałą Rady Pedagogicznej, uchwałą Rady Rodziców.

                          

I CZĘŚĆ- PORANNA

6.30- 8.00 SCHODZENIE SIĘ DZIECI W SALI NR 11 (grupy łączone) zabawy swobodne dzieci

w kącikach zainteresowań, kontakty okolicznościowe i indywidualne z dziećmi

8.00- 9.00 zabawy dydaktyczne, tematyczne, praca indywidualna z dziećmi mającymi trudności oraz

z dziećmi zdolnymi, sytuacje edukacyjne sprzyjające twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe ze śpiewem, czynności higieniczne

i samoobsługowe

II CZĘŚĆ- GŁÓWNA

 

9.00- 9.30 ŚNIADANIE

9.30- 9.45 profilaktyka zębów, czynności samoobsługowe

9.45- 10.15 (3- 4l.); 9.45- 10,45 (5 l.) zajęcia edukacyjne z dominacją aktywności: językowej, matematycznej, muzycznej, plastycznej, ruchowej, organizowane przez nauczyciela

10.15- 10.45 zabawy stolikowe: układanie puzzli, historyjek obrazkowych, prace nauczycielki

o charakterze obserwacyjnym (3- 4 l.)

10.45- 12.00 pobyt dzieci na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, gry i zabawy ruchowe, sportowe, rekreacyjne, prace porządkowe, ogrodnicze, obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze, poznawanie różnorodnych środowisk przyrodniczych

12.00- 12.30 OBIAD       

12.30- 13.00 czynności toaletowe, przygotowanie do leżakowania

III CZĘŚĆ- POOBIEDNIA

 

13.00- 14.15 ODPOCZYNEK DZIECI (3- 4 l.)

13.00- 14.15 tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych, sprzyjających twórczości plastycznej, werbalnej dzieci, praca indywidualna, zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat lub kształtującym, zajęcia dodatkowe, opowiadanie lub czytanie bajek, prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym ( 5 l.)

14.15- 14.45 PODWIECZOREK

14.45- 15.30 czytanie bajek, zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci, kontakty indywidualne, praca nauczycielki o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym, korekcyjnym, stymulującym, gry edukacyjne, planszowe z małym zespołem, rozchodzenie się dzieci

15.30-16.00 ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI DO DOMÓW SALA NR 7, zabawy integracyjne (grupy łączone).

                                                                                              

 

 

DZIEŃ BAJEK- WTOREK                         DZIEŃ ZABAWEK- PIĄTEK