Podobny obraz

GMINNE PRZEDSZKOLE W OCHRANIEWIE

Ochraniew 63,  

98-220 Zduńska Wola

Tel: (43) 823-32-57

RAMOWY ROZKŁAD DNIA 5-6 LATKÓW

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

POBYTU DZIECI 5 i 6- LETNICH W PRZEDSZKOLU

 

ZGODNIE Z:

  • Statutem Przedszkola,
  • Rocznym Planem Pracy, zasadami higieny pracy umysłowej,
  • Uchwałą Rady Pedagogicznej, uchwałą Rady Rodziców.

I CZĘŚĆ- PORANNA

 

6.30- 8.00 SCHODZENIE SIĘ DZIECI W SALI NR 11 (grupy łączone) zabawy swobodne dzieci

w kącikach zainteresowań, kontakty okolicznościowe i indywidualne z dziećmi

8.00- 9.00 zabawy dydaktyczne, tematyczne, praca indywidualna z dziećmi mającymi trudności oraz

z dziećmi zdolnymi, sytuacje edukacyjne sprzyjające twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe ze śpiewem, czynności higieniczne

i samoobsługowe

II CZĘŚĆ- GŁÓWNA

 

9.00- 9.30 ŚNIADANIE 

9.30- 10.30 zajęcia edukacyjne z dominacją aktywności: językowej, matematycznej, muzycznej, plastycznej, ruchowej oraz nabywanie umiejętności czytania, organizowane przez nauczyciela

10.30- 11.00 zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań, indywidualne i grupowe, prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym

11.00- 12.00 pobyt dzieci na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, gry i zabawy ruchowe, sportowe, rekreacyjne, prace porządkowe, ogrodnicze, obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze, poznawanie różnorodnych środowisk przyrodniczych

12.00- 12.30 OBIAD

12.30- 13.00 profilaktyka mycia zębów, zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań, indywidualne i grupowe prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym

III CZĘŚĆ- POOBIEDNIA

 

13.00- 14.15 tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych, sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, praca indywidualna, zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat lub kształtującym, zajęcia dodatkowe, spacery, zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub zabawy w kącikach zainteresowań w sali, opowiadanie lub czytanie bajek, zabawy w teatr, prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym

14.15- 14.45 PODWIECZOREK

14.45- 15.30 zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci, kontakty indywidualne, praca nauczycielki o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym, korekcyjnym, stymulującym, gry edukacyjne, planszowe z małym zespołem.

15.30-16.00 ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI DO DOMÓW SALA NR 7, zabawy integracyjne (grupy łączone).

 

 

DZIEŃ BAJEK- PONIEDZIAŁEK                         DZIEŃ ZABAWEK- PIĄTEK