Podobny obraz

GMINNE PRZEDSZKOLE W OCHRANIEWIE

Ochraniew 63,  

98-220 Zduńska Wola

Tel: (43) 823-32-57

STRATEGIA ROZWOJU PLACÓWKI

 

Dokąd zmierzamy? -

- strategia rozwoju placówki.

 

 • Jesteśmy placówką pracującą w oparciu o program ukierunkowany na dziecko i jego potrzeby, umożliwiający mu wszechstronny rozwój osobowości.

 • Nasz program pracy wychowawczo-dydaktycznej realizujemy we współpracy z rodzicami.

 • Nauczyciele pracujący w przedszkolu doskonalą swoje kwalifikacje zawodowe i dostosowują zajęcia do zindywidualizowanych potrzeb i oczekiwań "klientów" – dzieci i rodziców.

 • Dzieci korzystają z różnorodnych pomocy dydaktycznych, rozwijają swoje zainteresowania i zdolności, działają metodami aktywnymi.

 • Pracownicy przedszkola dokonują wewnętrznej ewaluacjii pracy, a uzyskane wyniki służą do stałego jej doskonalenia.

 • Plany pracy dostosowane są do aktualnych potrzeb dzieci i możliwości finansowych placówki pozyskiwanych z wielu źródeł.

 

NASZA MISJA: 

 • Zmierzamy do wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich.
 • Kochamy nasze dzieci takimi jakie są.
 • Staramy się tworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju dziecka na miarę jego indywidualnych uzdolnień i możliwości.

 • Stwarzamy dzieciom bezpieczną i życzliwą atmosferę.

 • Rozwijamy aktywność twórczą oraz zainteresowania teatrem, muzyką, plastyką, literaturą oraz tańcem.

 • Przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki w szkole i odnoszenia sukcesów.

STANDARDY:

 1. DZIECKO ROZWIJA ZAINTERESOWANIA I UZDOLNIENIA ARTYSTYCZNE.

WSKAŹNIKI:

 • dziecko zdobywa umiejętności artystyczne uczestnicząc w zajęciach plastycznych, muzycznych, teatralnych,

 • dziecko odnosi sukces w rozwoju indywidualnych uzdolnień uczestnicząc w uroczystościach przedszkolnych i imprezach kulturalnych,

 • dziecko uczestniczy w różnorodnych formach obcowania ze sztuką i teatrem.

2. DZIECI SĄ SAMODZIELNE I AKTYWNIE UCZESTNICZĄ W PROCESIE POZNAWCZO-WYCHOWAWCZYM.

WSKAŹNIKI:

 • dziecko potrafi samodzielnie wybrać formę własnej aktywności i realizować ją odnosząc sukces,

 • dziecko chętnie eksploruje materiał rozwojowy,

 • dziecko na miarę własnych możliwości angażuje się w poznawanie dalszego i bliższego otoczenia społeczno-przyrodniczego.

3. RODZICE AKTYWNIE UCZESTNICZĄ W DZIAŁANIACH SKIEROWANYCH NA ROZWÓJ DZIECI I PRZEDSZKOLA.

WSKAŹNIKI: 

 • rodzice partycypują w kosztach podejmowanych przez przedszkole inicjatyw na rzecz dzieci i przedszkola, 

 • rodzice angażują się w proces planowania, organizowania i realizacji zadań statutowych przedszkola.

 Opracowanie:  M.S.               

RADA PEDAGOGICZNA  G.P. w OCHRANIEWIE

Wpis: D. K.