Podobny obraz

GMINNE PRZEDSZKOLE W OCHRANIEWIE

Ochraniew 63,  

98-220 Zduńska Wola

Tel: (43) 823-32-57

TROCHĘ HISTORII

.........Historia wychowania przedszkolnego na naszym terenie ma swój początek od roku 1949, kiedy to w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej we wsi Janiszewice, decyzją Sieradzkiego Wydziału Oświaty, uruchomiono "Dzieciniec", w którym opieką w dwa letnie miesiące, w okresie żniw objęto 30 dzieci rolników.

W tym samym roku Pani Janina Góralczyk z Gromadzkiej Rady w Janiszewicach, Pani Kowalkiewicz - działaczki Koła Gospodyń oraz Pani Galewska złożyły do Wydziału Oświaty w Sieradzu wniosek o założenie przedszkola. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, w sierpniu 1950 roku, na Konferencji Komisji Oświatowej w Sieradzu, zapadła decyzja o założeniu przedszkola. Państwowe Przedszkole w Janiszewicach było przedszkolem jednoodziałowym i funkcjonowało przez 5 godzin dziennie, 6 dni w tygodniu, zapewniając opiekę dzieciom z okolicznych wsi.

W latach 1950-1979 funkcję dyrektora przedszkola pełniła Pani Helena Jegier.

 

............W roku 1979 Inspektor Oświaty podjął decyzję o przeniesieniu przedszkola do budynku ówczesnej Szkoły Podstawowej w Janiszewicach. Nadal było to przedszkole jednooddziałowe, pięciogodzinne, oferujące opiekę dzieciom 3, 4, 5 i 6-cio letnim.

W latach 1979-1987 funkcję dyrektora przedszkola pełniła

Pani Stanisława Fulko.

...........Od 1981 roku decyzją Kuratora Oświaty w Sieradzu wydłużono czas pracy przedszkola z 5 do 9 godzin dziennie, co umożliwiło przyjęcie do przedszkola większej liczby dzieci i zatrudnienie nauczyciela.

...........Od roku 1991 organem prowadzącym przedszkole jest

Gmina Zduńska Wola,

dyrektorem przedszkola jest Pani Mariola Suwald

 

...........Decyzję o budowie nowego budynku przedszkola Rada Gminy Zduńska Wola podjęła w roku 2008.

Od 1 GRUDNIA 2009 roku GMINNE PRZEDSZKOLE W OCHRANIEWIE  w nowoczesnym budynku zapewnia opiekę dla 50-ciorga dzieci umieszczonych w grupach 3-4 i 5-6 latków, których edukacją i wychwaniem zajmuje się kadra nauczycielska wykonująca swoją pracę z pasją i zaangażowaniem.

 ZAPRASZAMY DO NASZEGO PRZEDSZKOLA  

OPRACOWANIE: MGR. M.S.

WPIS: D.K.