Podobny obraz

GMINNE PRZEDSZKOLE W OCHRANIEWIE

Ochraniew 63,  

98-220 Zduńska Wola

Tel: (43) 823-32-57

Strona główna

SZANOWNI PAŃSTWO

OPŁATĘ ZA USŁUGI PRZEDSZKOLA PROSIMY WPŁACAĆ

po otrzymaniu informacji o jej wysokości od intendenta przedszkola 

w terminie do 15 dnia każdego miesiąca na konto

Gminnego Przedszkola w Ochraniewie;

nr konta:   62124033051111001029115087

z dopiskiem ; GPO, imię i nazwisko dziecka,

opłata za żywienie; ........., opłata za czesne;........za miesiąc .........../rok...........

(Pierwsza wpłata do 15 października 2018r.)

DZIĘKUJEMY ZA TERMINOWOŚĆ WPŁAT

 

 

 

JEŚLI CHCESZ, ZEBY TWOJE DZIECKO DOBRZE SIĘ BAWIŁO, UCZYŁO

I ZDOBYWAŁO UMIEJĘTNOŚCI ARTYSTYCZNE

ZAPRASZAMY DO

GMINNEGO PRZEDSZKOLA W OCHRANIEWIE! 

JESTEŚMY PRZEDSZKOLEM:

- otwartym na potrzeby dzieci i rodziców;

- promującym działania twórcze;

- przygotowującym dzieci do podjęcia nauki w szkole.

 

ZMIERZAMY DO WYCHOWANIA:

- samodzielnego, kreatywnie myślącego, otwartego na kontakty

..z otoczeniem, umiejącego współdziałać z innymi, wszechstronnie

..rozwiniętego absolwenta przedszkola.

 


 

Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną, systematycznie doskonalącą swoje umiejętności.

 

Tworzymy przyjazną dziecku i rodzicom atmosferę zaufania i partnerstwa.
 

Każde dziecko traktujemy podmiotowo i indywidualnie.

 

Stosujemy nowoczesne, twórcze i aktywizujące metody pracy.

 


 

 

D.K.